Pasif Yangın Koruma Sistemleri

Pasif Yangın Koruma Sistemleri

Yangından korunma sadece yangın algılama ve söndürme sistemlerini (aktif yangın korunma sistemleri) kapsamaz. Bir yapıda yangından korunmak için aktif ve pasif yangın koruma sistemleri birlikte olmalıdır.

Pasif yangın korunması, yapının inşai dokusuna entregre edilmiş yangın güvenliğin tedbir ve özelliklerinin adıdır. Duman dedektörleri, yangın alarmları, su püskürtme sistemleri gibi aktif yangın koruma unsurlarından farklıdır.

Aktif yangın koruma, yangını söndürmeye yardımcı olurken; pasif yangın korunma, yangının ortaya çıkma ve yayılma riskini minimize etme ve yapı içindeki insan ve mülkün korunmasını sağlanmakta fevkalede önemlidir.

Pasif Yangın Koruma Sistemleri
Koruma Sağlar

Koruma Sağlar

Pasif yangın koruması herhangi bir yapının tasarımında hayatidir çünkü şu şekillerde koruma sağlar:

  • İnsanlara yangın anında dışarı çıkış için daha fazla zaman yaratır.
  • Yapıyı yangına daha fazla dayanıklı yapar.
  • Yapıyı yangının etkilerine karşı koruyarak, hizmet verebilirliğini sağlar ve yeniden inşa maliyetlerini minimize eder.
  • Yangının yayılma fırsatını azaltarak, varlıklarınızı korur.
  • Alev ve dumanın hareketini kısıtlar.
  • Yangının, yapıyı yıkması tehlikesini minimize eder.
Pasif Sistem Nerelerde Kullanılır?

Pasif Sistem Nerelerde Kullanılır?

Pasif yangın koruma sistemleri; boru, kanal ya da kablo gibi tesisatların içerisinde yer aldığı yangına dayanıklı yüzeylerde bir başka deyişle; zemin, duvar ve tavanda kullanılır. Bu durumlarda sistem duvar, zemin ya da tavanın yangına dayanıklılık seviyesini koruyacak şekilde yalıtılmalıdır.

Bu nedenle pasif yangın koruma ürünleri ve sistemleri, duvar ve zeminlerde, kablo, boru kanal tesisatlarında ve kontrol derzlerinde boşlukları doldurmak amacıyla kullanılır. Doğru uygulandığında pasif yangın koruması, yangına dayanıklılık bütünlüğünü sağlayacak ve yapının izolasyonu korunacaktır.