Scada & Otomasyon

Scada & Otomasyon

Binanın yaşam süresi göz önüne alındığında kısa denebilecek bir zaman aralığında kurulum maliyetlerini amorti eden bu sistemlerimiz, enerji tasarrufu başta olmak üzere bakım ve işletme maliyetlerinde ciddi bir azalma sağlıyor. Kurulan tesislerin verimli çalışması ve ciddi şekilde enerji tasarrufu sağlaması, bina otomasyon sistemlerinin gerekliliğini tartışmasız hale getirdiğine inanıyoruz.

Uluslararası kalıplaşmış olan terimler ile adından bahsedilen, BMS (Building Management Systems), BAS (Building Automation Systems) veya FMS (Facility Management Systems) gibi tanımlarla anlatılan ve Türk dilinde BOS (Bina Otomasyon Sistemleri) olarak karşılık bulan kavram, temel olarak bina ya da bina gruplarındaki klima santralleri, soğutma grupları, ısıtma kazanları, pompa grupları, soğutma kuleleri, FCU (Fan Coil Unit), VAV (Variable Air Volume) gibi mekanik cihazların, otomatik kontrolünü ve bilgi izlemesini yapan sistemlere verilen addır.

Kaldığımız oteller ve fabrikalar kısacası yaşam alanlarında, mekanik ve elektriksel sistemlerin işletim ve kontrol noktaları bina içerisinde karmaşık bir haldedir. Bina içerisindeki bu sistemin ve ekipmanların gün içerisinde çalıştırılması için, binanın büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösteren miktarda ve bilgide disiplinlere ihtiyaç duyacaksınız.

Scada & Otomasyon
Otomasyon

Otomasyon

Bina otomasyon sistemi, akıllı bir bina için sıcaklık, nem, basınç, cihaz konumlarını, vb. bilgileri ilgili disiplinlerin sık sık kontrolüne gerek kalmadan yazılım ve donanım olarak bilgilendirir. Bu bilgiler ile ilgili disiplinin komutları doğrultusunda sistemde yer almakta olan ekipmanların ayar parametrelerini değiştirip, gerekli kontrolleri sağlanmış olacaksınız. Ayrıca sistemin herhangi bir arıza, yangın ve güvenlik gibi uyarılarında bina otomasyon sistemi sayesinde gerekli aksiyonlar çok hızlı bir şekilde devreye alarak, örneğin; yangını körüklememek için hava akımını kesecektir, otomatik söndürme sistemlerini devreye sokacaktır, geçiş kontrol ve güvenlik sistemleri, insanların binayı kolayca terk etmelerini sağlayacak şekilde davranacaktır.

Geçiş sistemi, binada kalan birisi olduğunu saptarsa, güvenlik ekiplerini otomatik olarak uyaracaktır. Bununla da kalmayıp, o insanların bina içerisinde bulundukları son noktayı da ekiplere bildirerek kurtarılma şanslarını arttırmayla, bizim için yüksek önemi bulunan insan sağlığı ve memnuniyeti en yüksek düzeyde korunmuş olacaktır.

  • Elektrik Panoları (MCC)
  • Otomatik Kontrol Panoları (ACP)
  • Pnömatik Kontrol Sistemleri ve Tesisatları
  • Elektrik ve Otomatik Kontrol Tesisatları
  • Otomatik Kontrol Ekipmanları Satış ve Montaj

Bina otomasyon sistemleri, tüm yaşam alanlarında konfor ve güvenliğin tesis edilmesinde ve işletilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bina otomasyon sistemleri, son yıllarda sayıları ciddi şekilde artan başta alışveriş merkezleri, oteller, plazalar ve hastaneler olmak üzere endüstriyel tesisler ve evler gibi tüm yapılarda çalışmakta olan zayıf akım sistemlerinin otomatikleştirilmesi, izlenmesi ve rapor alınması için yapılan yazılımsal ve donanımsal işleri kapsayan hizmetlerdir.

Avantajları

Avantajları

Bina otomasyon sisteminin bina işletme ve yönetiminde sağladığı bazı avantajlardan biraz daha detaylı bahsetmiş olursak, daha az işgücü kullanarak daha fazla iş yapılabilmesini sağlar. Daha hassas ve zamanında kontrol, enerji harcamalarını azaltır. İlgili disiplinlerin eğitimi ve sisteme hâkimiyeti, grafik arabirimler sayesinde çok daha basitleşir. Binada bulunanların ihtiyaçları en hızlı ve uygun şekilde karşılanabilir. Uyarı ve arızalardan anında haberdar olunması bakım ve onarımı çabuklaştırır. Geçmişe dönük kayıtlar, alarm raporları ve bakım programları daha etkin bir işletme sağlar.

Yangın algılama, aydınlatma kontrolü gibi diğer sistemlerle uyum, binada bulunanlar için daha güvenli ve konforlu bir ortam sağlar. Reform Yangın olarak, sistem satışı, takım satışı, sistem dizaynı ve projelendirilmesi, programlama, devreye alma, servis ve bakım gibi hizmet alanlarımız ile bina otomasyonunda dünya üzerindeki tüm müşterilerimize destek oluyoruz.

Müşterilerimizin yeni gerekliliklere uyum sağlamalarını kolaylaştırıyor, günümüz teknolojisinin gelişimine göre, müşteri ihtiyaçlarının çözümü için çabalıyor, daha hızlı ve daha akıllı süreçler yaratmak için en yeni bilgileri kullanıyoruz. Devamlı olarak ilerleyen bu teknoloji çağında, Reform Yangın çatısı altında çalışmakta olan mühendis ve tekniker ekibimizle teknik alanda müşterilerimize pratik çözümler yaratıyoruz.