Yangın Söndürme Sistemleri

Sulu Söndürme Sistemleri
Köpüklü Söndürme Sistemleri
Gazlı Söndürme Sistemleri
Pano İçi Söndürme Sistemleri
Yangın Pompaları
Oda Sızdırmazlık Testi
Sulu Söndürme Sistemleri

Sulu Söndürme Sistemleri

 • Yangın Pompa Grubu,
 • Yangın Su Deposu,
 • Yangın Dolapları,
 • Sprinkler Sistemi,
 • Hidrant Sistemi,
 • Islak ve Kuru Alarm Vanaları,
 • Baskın Vanaları,
 • Water Mist – Su Sisi Söndürme Sistemleri

Endüstriyel yangın söndürme için, ortam şartları ve uygulama koşullarına göre, sistemler; ıslak borulu, kuru borulu baskın tip ve preaction tip seçilebilmektedir.

Sulu söndürme sistemleri seçilirken kullanılacağı alana en uygun olan yangın söndürme sistemi seçilmelidir.

Sulu yangın söndürme sistemleri kurulumlarından sonra mutlaka bakım yapılmalıdır.

Bakımın amacı, sistemlerin efektifliğinin maksimum düzeyde kalabilmesidir.

Tüm sulu yangın söndürme sistem tasarımlarında NFPA13 ve TS EN 12845 standartları baz alınmakta, bakım safhası için ise NFPA25 (NFPA Test And Maintenance, Inspection) standartları gözetilmektedir.

Ayrıca söndürme sistemlerinin tasarımı için uygunsa eğer TS EN 12845 belgesi, yangın dolabı için TS EN 671 standart belgesi olması yeterlidir. Bu nedenle, sistemin tasarımı, kurulumu, testleri, bakımı ve onarımları REFORM YANGIN gibi yangın konusunda bilgili ve uzman ekibe sahip firma tarafından yapılmalıdır.

Sprinkler sulu söndürme sistemleri tasarımında izlenmesi gerekli olan adımlar sırası ise şu şekildedir;

 • Tehlike sınıflarının belirlenmesi,
 • Sistem tipinin seçilmesi,
 • Su ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • Sprinkler söndürme tiplerinin belirlenmesi,
 • Borulama esaslarının belirlenmesi,
 • Hidrolik analizin yapılması ve boru akslama detaylarının belirlenmesi şekilde yer almaktadır.
Sprinkler (Yağmurlama) Söndürme Sistemleri

Sprinkler (Yağmurlama) Söndürme Sistemleri

Sulu söndürme sistemlerinin günümüzde en yaygın kullanım çeşidi, sprinkler (yağmurlama) olarak adlandırılan sistemlerdir. NFPA13 ve EN12845 sulu söndürme sistemlerinde kullanılan standartlardır.

Sprinkler sistemi başlıca; yangın pompası, borular, boru askı ve bağlantı parçaları, sistem kontrol vanaları, izleme anahtarları ve sprinkler başlıkları parçalarından oluşur.

Konutlar, iş merkezleri, endüstriyel tesisler, depolama alanları, otoparklar vb. yerlerde sprinkler sistemleri otomatik yangın söndürme sistemleri olarak kullanılır. Sprinkler sistemleri çalışma prensiplerine göre dört farklı şekilde sınıflandırılabilir. Uygulama alanı, risk grubu ve çevresel faktörlere göre doğru sistem tipinin seçilmesi ve uygulanması sistem çalışırlığı açısından büyük önem arz etmektedir.

Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi Çeşitleri

Sprinkler (Yağmurlama) Sistemi Çeşitleri

 • Islak Borulu Sprinkler Sistemi
 • Kuru Borulu Sprinkler Sistemi
 • Baskın (Deluge) Sprinkler Sistemi
 • Ön Tepkimeli (Preaction) Sprinkler Sistemi
 • Kilitlemesiz Preaction Sprinkler Sistemi
 • Tek Kilitlemeli Preaction Sprinkler Sistemi
 • Çift Kilitlemeli Preaction Sprinkler Sistemi
Islak Borulu Sprinkler Sistemi

Islak Borulu Sprinkler Sistemi

Islak borulu sprinkler sisteminde boru içerisinde sürekli su bulunur. Ortam sıcaklığı 95°C’yi geçmediği takdirde uygulanabilir. Boru içerisindeki suyun donma riskinin olduğu düşük sıcaklığa sahip yerlerde suyun donmasını engellemek için tedbirler alınmalıdır.

Hesaplamalar sonucu belirlenen yangın pompa kapasitesi ile su borular içerisinde basınçlı bir şekilde tutulur. Yangın durumunda ortaya çıkan yüksek ısı ile sprinkler başlığı otomatik olarak aktive olur ve boru içerisindeki su basıncın da etkisiyle ortama boşalır. Bu şekilde yangın kontrol altına alınır ve söndürülür.

Sprinkler başlığı aktive sıcaklığına göre farklılık gösterir ve içerisindeki farklı renk sayesinde ayırt edilebilir. Bu sistemde kullanılan ıslak alarm ve/veya akış anahtarı sayesinde bina yönetim sistemlerine ve yangın algılama sistemlerine bilgi iletilir.

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi

Kuru Borulu Sprinkler Sistemi

Kuru borulu sistemlerde boru şebekesi su yerine su kaynağı ve boru şebekesi arasındaki valfi kapalı tutacak düzeyde basınçlı hava yada nitrojen gazı ile doldurulur. Hava basıncı şebeke girişine yerleştirilen bir araç ile otomatik olarak kontrol edilir.

Yangından açığa çıkan ısı herhangi bir sprinkleri aktif duruma getirdiğinde boru şebekesindeki basınç hızla düşecektir. Bu basınç azalması kuru boru şebekesi girişindeki valfin açılmasına neden olacak böylece borular su ile dolacak ve açık bulunan sprinklerden su yangın mahaline boşalacaktır.

Kuru borulu sprinkler sistemleri, ıslak borulu sistemlerin kullanılamadığı düşük sıcaklıktaki mahallerde kullanılabilir. Ancak kuru boru sisteminin girişindeki valf kısmı ısıtılan mahallere konulmalıdır.

Ön Tepkimeli (Preaction) Sprinkler Sistemi

Ön Tepkimeli (Preaction) Sprinkler Sistemi

Ön tepkimeli (preaction) sprinkler sistemleri kuru borulu sprinkler sistemine benzer yapıdadır. Ancak su boşalmasının oluşturacağı zararın yüksek olduğu arşiv, müze, kütüphane, tarihi binalar gibi yerlerde tercih edilir. Suyun ortama boşalması sadece sprinkler başlığının aktif olması ve/veya otomatik yangın algılama sisteminden de sinyal gelmesiyle gerçekleşir.

Sistemde yer alan ön tepkimeli (preaction) alarm vanası ve/veya akış anahtarı sayesinde bina yönetim sistemlerine ve yangın algılama sistemlerine bilgi iletilir.

Kilitlemesiz Preaction Sprinkler Sistemi

Kilitlemesiz Preaction Sprinkler Sistemi

Ön tepkimeli alarm vanasından boru sistemine su geçişi, sprinkler başlıklarının aktive olması veya otomatik yangın algılama sisteminin devreye girmesi ile başlar.

Algılama sisteminde yer alan dedektörlerin aktive olması veya boru içindeki basınç düşmesi ön tepkimeli alarm vanasının açılmasına sebep olur.

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemleri su ile söndürülmesi mümkün olmayan yoğun yanıcı parlayıcı kimyasal maddelerin veya yakıt yangınlarının söndürülmesinde tercih edilir. Söndürücü madde olarak kullanılan yangın söndürme köpüğü yanan yüzeyin üzerini örterek yangın ile hava temasını keser.

Köpüklü söndürme sistemlerinde kullanılan üç temel bileşen köpük solüsyonu, su ve havadır. Köpük solüsyonu su ve hava yardımıyla basınç altında genleşir ve nozzle’lar aracılığıyla ortama boşaltılır. Köpüklü söndürme sistemlerinde kullanılan köpük aynı zamanda soğutma etkisi de oluşturur.


Uygulama Alanları

Uygulama Alanları

 • Akaryakıt, yanıcı-patlayıcı kimyasal madde tankları (depoları), taşma havuzları ve istasyonlar,
 • Uçak ve helikopter hangarları,
 • Yanıcı parlayıcı madde imalat alanları, üretim hatları,
 • Orman yangın savunması (uçak ve araç),
 • Deniz sektöründe kimyasal madde tankerleri, kargo tankları,
 • Tersane, havuz, rıhtım, iskele ve marinalarda,
 • Rafinerilerde tüm üretim sahalarında,
 • Havaalanı bakım tesislerinde,
 • İlaç, kimya, boya, gıda, lastik, baskı ve plastik sanayi tesislerinde
Köpük Konsantresi Tipleri

Köpük Konsantresi Tipleri

 • Protein Esaslı Köpük Konsantresi (P)
 • Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FP)
 • Alkollere ve Solventlere Dayanıklı Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FP-AR)
 • Su ile Film Yapıcı Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FFFP)
 • Alkollere ve Solventlere Dayanıklı Su ile Film Yapıcı Flouroprotein Esaslı Köpük Konsantresi (FFFP – AR)
 • Su ile Film Yapıcı Sentetik Esaslı Köpük Konsantresi (AFFF)
 • Alkollere ve Solventlere Dayanıklı Su ile Film Yapıcı Sentetik Esaslı Köpük Konsantresi (AFFF – AR)
 • Sentetik Bazlı Yüksek Genleşmeli Köpük Konsantreleri (Meteor P+)
Köpük Monitörleri

Köpük Monitörleri

Manuel ve Kumandalı Köpük Monitörleri

Taşınabilir Köpük Arabası

Taşınabilir Köpük Arabası

Köpük Pompaları

Köpük Pompaları


Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı söndürme sistemleri su, köpük ve tozlu söndürme sistemlerinin etkin olmadığı mekanlar için tercih edilmesi gereken en doğru yangın söndürme sistemleri olup temiz söndürme sistemleri olarak da adlandırılmaktadır. Gazlı söndürme sistemleri kullanıldığı ortamdaki materyallere hiç bir zarar vermeden maksimum koruma sağlamaktadır.

Diğer yangın söndürme sistemleri ile kıyaslandığında, yangın söndürme işlemi sonrasında arkasında büyük bir enkaz bırakmamaktadır.

Gazlı Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

Gazlı Söndürme Sistemleri Kullanım Alanları

 • Bilişim sistemleri ve server odaları,
 • Arşiv odaları ve belge kasaları,
 • Acil çağrı merkezleri, uçuş seyrüsefer ve kontrol kuleleri,
 • Cep telefonu vericisi istasyonları, internet servis sağlayıcı merkezleri, televizyon, radyo ve kontrol odaları,
 • Tıp sektörü: görüntüleme sistemleri, ameliyathaneler, mobil istasyonlar,
 • Sanat galerileri, kütüphaneler, film projeksiyon odaları, müzeler,
 • Laboratuvarlar, kontrol odaları, denizde açma platformları, robotik ekipman gibi endüstriyel tesisler,
 • Acil durum jeneratörleri, akü bölmeleri, alçak gerilim bölmeleri, kablo bölmeleri vb.,
 • Uçuş simülatörleri, gemiler, askeri araçlar..
Gazlı Söndürme Sistemleri Bakımı

Gazlı Söndürme Sistemleri Bakımı

Mekanlarınızda kullandığınız gazlı söndürme sistemleri uzun yıllar verimli bir şekilde ve aksamada çalışabilmelidir.

REFORM Yangın bunun için, kontrata bağlı periyodik gazlı söndürme sistemleri bakım hizmeti vermekteyiz.

HFC-227ea Gazlı Söndürme Sistemler (FM 200)

HFC-227ea Gazlı Söndürme Sistemler (FM 200)

Sistemde kullanılan FM-200 ® ( HFC 227 ea ) temiz gaz ozona zararsızlığı ve atık bırakmaması açısından çevrecidir. En fazla 10 saniyede tahliye olarak yangını çabucak ve etkili bir şekilde söndürür. Sistemde kullanılan gaz renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir. 25 veya 42 bar silindir basıncı ile stoklanabilir. ODP=0 (Ozona zarar vermez)

HFC-227ea HFC-227ea karbon, hidrojen (CF3CHFCF3-heptafloropropan), ve florin’den oluşur

HFC-227ea gazlı söndürme sistemleri hiçbir kalıntı bırakmaz ve zararsız bir gazdır.

HFC-227ea Gazlı Söndürme Sistemlerinin Kullanım Alanları

Bilgi işlem ve arşiv odaları, müzeler, sanat galerileri, ilaç ve sağlık tesisleri, telekomünikasyon, santral odaları, elekrik kontrol pano odaları, laboratuvarlar...

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri

Soğutma etkisinden dolayı narin elektrikli ve elektronik cihazların bulunduğu mahallerde, ayrıca boğma etkisinden dolayı insanlı mahallerde kullanılması sakıncalıdır. CO2 gazı, söndürme yapılan ortamdaki bağıl oksijen yoğunluğunu, yangının sürmesi için gereken seviyenin altına düşürerek yangınları söndürmektedir.

Özellikler

Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir / ODP=0 (Ozona zarar vermez - Çevre dostu ) / İnsanlı mekanlarda kullanılmaz / Düşük tekrar dolum maliyeti / Boşaltma Süresi: A sınıfı yüzey yangınları için 60sn / Yüzey ve içten yanmalı yangınlarda da kullanılabilir / Boşalım sonrası artık bırakmaz, temizlik gerektirmez

Argon Gazlı Söndürme Sistemleri

Argon Gazlı Söndürme Sistemleri

 • Solunabilen çok geniş bir uygulama alanı olan temiz gazlı söndürme sistemleridir.
 • Halon gazı yerine geliştirilen bu gazlar, çok kısa bir süre içerisinde oksijen konsantrasyonunu insan sağlığı için uygun olmak kaydıyla azaltarak yangını söndürür.
 • Tasarım konsantrasyonları içersinde insan sağlığına herhangi bir zararı yoktur. Doğada normal şartlarda bulunduğundan, küresel ısınmaya ve çevreye etkisi yoktur.
 • Boşalma süresi maksimum 60 saniyedir.

Kullanım Alanları

Elektrik dağıtım odaları, Bilgisayar IT odaları, Bilgi işlem ve UPS odaları, kayıt ve arşiv odaları, müzeler...

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Davlumbaz Söndürme Sistemleri

Bina içerisindeki pişirme yapılan mutfak davlumbazları en büyük yangın riski taşıyan noktalardan biridir. Davlumbaz yüzeyinde, filtre ünitesinde ve hava tahliye kanalı içerisinde biriken yağlar belirli sıcaklıkda parlayarak ciddi derecede yanmaya başlayabilir. Saniyeler içerisinde bu alevler restaurant kısmını, baca çevresini vb. sarabilir.

Yangın Yönetmeliği gereği endüstriyel mutfaklarda, hastane, otel ve alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olduğu binalarda içerisinde tesis edilmiş davlumbazlar otomatik söndürme sistemi ile korunmak zorundadır.

Kullanım Alanları

Cafeler, restaurantlar, yemek fabrikaları, işletme mutfakları, otel mutfakları...

Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri

Pano İçi Gazlı Söndürme Sistemleri çalışma basıncı 16 bar olan FM200™, NOVEC™1230 ve çalışma basıncı 50 bar olan CO2 gazının kullanıldığı Direkt ve Endirekt olmak üzere 2 farklı yöntemle uygulanmaktadır.

Bu sistemde söndürücü gazın (FM200™, NOVEC™1230 veya CO2 gazı) depolandığı bir silindir, gaz boşaltma vanası ve üzerinde özel orifisleri olan plastik esaslı borudan oluşmaktadır. Pano içerisindeki ısı 120 °C’ye ulaşınca, boru üzerindeki orifislerin yırtılması ile hem yangın algılanır hem de gazın boşalması sağlanmış olur.

Bu sistemlerde söndürücü olarak FM200™ (HFC-227ea), NOVEC™1230 (Fk-5-1-12) veya CO2 gazı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu sistemleri onaylı olarak temin edilmek istendiğinde, 2 m³ hacme kadar LPCB onaylı olarak temin edilebilmektedir.

Bu sistem söndürücü gazın depolandığı bir silindir, gaz boşaltma vanası, üzerinde özel orifisleri olan plastik esaslı boru ve gazın boşalmasını sağlayan bir dikişsiz paslanmaz çelik boru hattından oluşmaktadır. Pano içerisindeki ısı 120 °C’ye ulaşınca, boru üzerinde yer alan orifisler yırtılır, yangın algılanmış olur ve hortum içindeki basıncı düşmesi ile silindir üzerindeki vana tetiklenir ve gaz sabit paslanmaz çelik boru tesisatı çıkışındaki özel orifisli nozuldan boşalır.

Bu sistemlerde söndürücü olarak FM200™ (HFC-227ea), NOVEC™1230 (Fk-5-1-12) veya CO2 gazı yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu sistemler 10 m³ hacme kadar tek silindirli olarak yabancı üreticilerden temin edilebilmektedir.

Yangın Pompaları

Yangın Pompaları

Her an oluşabilecek yangınlara karşı yangın pompası büyük bir öneme sahiptir. Normal pompalara göre daha verimli çalışan yangın pompaları su teminini hızlıca karşılamaktadır. Binalarda, endüstriyel alanlarda, insanın olduğu ve yangının çıkabileceği her yerde kullanılır.

Yangın pompaları günümüzde yangın söndürmek için vazgeçilmez bir ekipmandır. Acil durumlarda anında çalışan ve çalışması gereken yangın pompaları mutlaka yıllık kontrol sürecine göre kontrolleri ve bakımları yapılmalıdır.

Yangınla mücadelede etkin bir rol oynayan yangın pompalarının periyodik kontrolleri “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”'ne ve “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe” tabiidir.

Bu yönetmelikte belirtilen ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda 1 defa yapılır. Yangın Tesisatı periyodik kontrolleri TS 9811, TS EN 671-3,TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 ve NFPA standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yangın Tesisatı Periyoduk Kontrol

Yangın Tesisatı Periyoduk Kontrol

REFORM Yangın, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yangın tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Periyodik Kontrolü Gerçekleştirilen Yangın Tesisatı Ekipmanları

Periyodik Kontrolü Gerçekleştirilen Yangın Tesisatı Ekipmanları

 • Yağmurlama (Sprinkler) Sistemi
 • Yangın Su Deposu
 • Yangın Pompa İstasyonu
 • Yangın Hidrant Sistemi
 • Yangın Dolap Sistemi
 • Köpüklü Söndürme Sistemleri
 • Algılama Alarm Sistemleri
 • Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
 • CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri

Oda Sızdırmazlık Testi

Oda Sızdırmazlık Testi

Sızdırmazlık testi, FM 200 (HFC 227 ea), Novec 1230 (FK-5-1-12), İnertgazlı (IG 01, IG 55, IG100, IG 541) gazlı söndürme sistemleri ile toplam hacim koruma yapılan gazlı söndürme sistemidir. 

Oda Sızdırmazlık Testi yapılması, yangına sebep olan havadaki oksijen miktarını ölçer ve ölçülere göre önlem alınır. Havaya homojen bir şekilde karışarak ortamdaki oksijen oranını yanmanın altına düşürerek yangını söndürür.

Ortamın tam sızdırmaz özellikte olması gerekir. Aksi halde ortama iletilen gaz, havayla birlikte kaçacaktır. Bu durumda ortamda havanın oksijen seviyesi tekrar yükselir ve yeniden alev alma ve yangının sönmemesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Gazlı söndürme sistemi uygulanacak olan hacimler NFPA 2001 Annex C’ye göre sızdırmazlık testi yapılır. Sadece door fan testi uygulamasıyla test yapılması gerekir. Bu test ile hacimdeki en fazla ve en az olan olası açıklıklar belirlenmektedir.